Vindkraftverk syns – men när och hur?

Den visuella aspekten framstår som den mest kritiska när det gäller att vinna acceptans för nya vindkraftanläggningar. I tillståndsprocessen kan andra aspekter aktualiseras som mer framkomliga vägar för att stoppa ett projekt – men bakom ligger det man ser som en drivande faktor.

Efter 20 års kraftfull utbyggnad av vindkraft förbereder sig samhället på nästa steg som skall resultera i en avsevärd nyproduktion av el i södra Sverige baserad på vindkraft på land och till havs. Kort sagt en utmaning.

På land rör det sig om korta avstånd kring en kilometer där synbarheten är relativt opåverkad av atmosfäriska förhållanden – vindkraftverken syns kontinuerligt så länge de inte döljs av vegetation, topografi och byggnader.

Vindkraft till havs betyder fri sikt och stora avstånd till bostäder och platser där människor vistas på land. I praktiken rör det sig om avstånd på minst åtta kilometer upp tlil 30 kilometer eller mer. Den visuella upplevelsen blir därmed avhängig stundens klimatförhållanden.

Ett bildspel med presentation

GEOtext har tagit fram ett bildspel som består av 24 högupplösta fotografier.
Bilderna visar Lillgrund vindpark från brofästet söder om Malmö.
De är tagna från exakt samma plats kl 13.00 en dag i månaden under två år på ca 8 kilometers avstånd. Fast normalobjektiv har använts.
Bildspelet ger en reell bild av hur synligheten varierar med olika väderförhållanden över året och har relevans för havsbaserade vindkraftprojekt med upp till 30 kilometers avstånd till land.

Kontakta Rikard Hedenblad, GEOtext för tillgång till bildspel med en oberoende presentation och diskussion. Det kan vara intressant i publika presentationer och i samråd under tillståndsprocesser.

(Till höger ett vindkraftverk i drift monterat på Turning Torso i Malmö
Driftsatt: 2014-04-01)

image