På land – onshore-projekt

Produktion av förnybar elektricitet med landbaserade vindkraftanläggningar har ökat kraftigt de senaste åren. Inledningsvis valdes främst öppna jordbruksmarker för mindre grupper eller enstaka vindkraftverk. På senare tid har det i stor utsträckning handlat om större projekt i skogsområden och i norrländska förfjällsområden.

image