Till havs – offshore-projekt

Efter tio års kraftfull utbyggnad av vindkraft på land i Sverige börjar nu blickarna riktas mot möjligheten att utveckla nya projekt längs kusten.

I en nyligen framtagen rapport konstaterar författarna att
"--- det föreligger en risk att ett omfattande elproduktionsgap uppstår. --- en utbyggnad av den havsbaserade vindkraften kan reducera denna risk och trygga eltillförseln inte bara i Sverige utan även i Nordpoolområdet ---. Vidare kan en utbyggnad skapa en konkurrensfördel för kraftbolag i Sverige då kostnaderna för havsbaserad vindkraft kan vara lägre i Östersjön än för många Nordsjöprojekt. En omfattande utbyggnad underlättar samtidigt för en industriell utveckling där företag i Sverige kan skapa nya arbetstillfällen genom att vara verksamma på en snabbt växande marknad, i Sverige och utomlands." (Chalmers Rapport Nr. 2013-11).

Till havs är en vindkraftanläggning synlig i sin helhet från land – det krävs stora avstånd, över 3 mil, för att man inte ska kunna uppfatta vindkraftverken visuellt. I många fall i Östersjön handlar det om avständ på kanske en mil från land. Vattenfalls 48 vindkraftverk i Öresund, Lillgrund, ligger närmare, kanske sju kilometer som närmast.

Ett bildspel kan laddas ner här.
Det visar Lillgrund på ca 8 kilometers avstånd. Här har det gjorts en inzoomning för att vindkraftverken ska synligas tydligt, men bildspelet ger likväl en god bild av hur synligheten varierar med olika väderförhållanden över året.

image