Aktuella uppdrag

Emellanåt presenteras här exempel på aktuella uppdrag – huvudsakligen rör det sig om projekt som har en publik synlighet genom samrådsaktiviteter exempelvis.

Forsviden Södra Vindkraftspark, Gotland
GEOtext har fått i uppdrag att utforma och leda projektutvecklingen av ett vindkraftprojekt på norra Gotland. Projektområdet har en potential om drygt 30 vindkraftverk. I december 2015 ansöktes om tillstånd enligt miljöbalkens bestämmerlser för en gruppstation om 17 vindkraftverk med upp till 210 meters totalhöjd. Beslut om tillstånd för verksamheten väntas kring årsskiftet 2017-2018.

Sydkustens Vind, Skurup och Trelleborg
Genom Kustvind AB som grundats av Rikard Hedenblad och Magnus Jiborn prövas möjligheterna att med stark lokal förankring genomföra ett havsbaserat vindkraftprojekt i territorialhavet utanför den skånska sydkusten.

foto som visar det inre av en mätmast