Aktuellt – arkiverat

2021-04-09

Vindkraftverk syns – men när och hur?

» Läs mer

2020-03-31

Lokal nytta av havsbaserad vindkraft?
» Läs mer

2018-01-25

Projektsamordnare till Energivision Syd
» Läs mer

2017-12-30

Kommunal tillstyrkan av vindkraft – vetot
» Läs mer

2017-12-26

Nytt stöd till kommuner med vindkraft
» Läs mer

2017-12-05

Regeringen vill gynna vindkraft till havs

» Läs mer

2017-08-30

Förnybar el – nu sol

» Läs mer

2016-12-21

Regeringen meddelar inte tillstånd

» Läs mer

2016-11-10

Höge Väg-projektet invigt

» Läs mer

2016-10-30

World Wind Energy Conference 2017

» Läs mer

2016-02-11

Noll utsäpp redan 2045?

» Läs mer

2015-10-14

Handelsbaserat synsätt på klimatansvaret

» Läs mer

2014-12-19

Regeringen satsar på havsbaserad vindkraft

» Läs mer

2014-09-16

Klimatåtgärder med ekonomisk tillväxt

» Läs mer

2014-05-05

Energiopinionen i Sverige

» Läs mer

2014-04-15

IPCC: Det går att klara två graders-målet

» Läs mer

2014-02-12

Presentation av nya kvotkurvor för elcertifikat

» Läs mer

foto som visar en trappa från dörren på ett vindkraftverk