Warning: include(../inc/navigation_en.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/u/u6858611/www/engelsk/projekt-lista.php on line 22

Warning: include(../inc/navigation_en.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/u/u6858611/www/engelsk/projekt-lista.php on line 22

Warning: include(): Failed opening '../inc/navigation_en.php' for inclusion (include_path='.:/opt/php/5.6.40:/opt/php/5.6.40/share/pear') in /home/u/u6858611/www/engelsk/projekt-lista.php on line 22

GEOtext´s assignments

- Har du mark lämplig för ett vindkraftprojekt?
- Har ditt projekt kört fast?
- Behöver du extra kapacitet när det gäller projektutveckling?
- Behöver du utvärdera ett projekt inför finansiering?
- Behöver du vindkraftexpertis i stora eller små frågor?

GEOtext har i egna bolag och som konsult varit involverad i vindkraftprojekt som idag (2013-11) omfattar en installerad kapacitet om ca 360MW och mer än 200MW fortfarande under prövning, samt 170MW med tillstånd men ännu inte byggda.

GEOtext bygger strategi, utformar anläggningen samt leder och samordnar projektutvecklingen genom dess olika stadier så att kunden slutligen kan genomföra en god finansiering och upphandling. Allt syftar till en lönsam verksamhet som är intressant att äga även efter ett tiotal års drift.

GEOtext planerar och genomför samtliga aktiviteter som krävs för att nå fram till en "bankable" vindkraftanläggning:
- förstudie
- utformning
- vindenergiprognosticering med projektering av mätkampanj
- utveckling av projektet itll lagakraftvunna tillstånd
- löpande kommunikation med myndigheter, nätägare, media, närboende leverantörer etc.

foto som visar det inre av en mätmast